Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Vodárenské a technické služby, s.r.o. Hlohovec

Obstarávanie (platné od 18.4.2016)

Prebiehajúce obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk – “Motorové vozidlo - 3 stranný sklápač do 3500 kg“ Vytlačiť
 

Obstarávateľ Vodárenské a technické služby, s.r.o. vyzýva  na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na dodanie tovaru “Motorové vozidlo - 3 stranný sklápač do 3500 kg“.

Viac podrobností v prílohách tohto oznamu.


 
 

Výzva na predkladanie ponúk – “Domové vodomery“ Vytlačiť
 

Obstarávateľ Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, vyzýva  na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na dodanie tovaru “Domové vodomery“.

Viac podrobností v prílohách tohto oznamu.


 
 

Výzva na predkladanie ponúk – “Dodávkové vozidlo do 3500 kg (Furgon)“ Vytlačiť
 

Obstarávateľ Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, vyzýva  na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na dodanie tovaru “ “Dodávkové vozidlo do 3500 kg (Furgon)“.

Viac podrobností v prílohách tohto oznamu.


 
 

Výzva na predkladanie ponúk – „Kombinovaný pôdny mikrofón na lokalizáciu porúch“Vytlačiť
 

Obstarávateľ Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, v zastúpení konateľom spoločnosti Mgr. Tomášom Borovským  vyzýva na  predloženie ponuky na dodávku tovarov pre zákazku „Kombinovaný pôdny mikrofón na lokalizáciu porúch“.

Viac informácii v prílohe oznamu.


 
 

Výzva na predkladanie ponúk – „Čistenie kanalizácie 2018“Vytlačiť
 

Obstarávateľ Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, v zastúpení konateľom spoločnosti Mgr. Tomášom Borovským vyzýva na  predloženie ponuky v zadávaní zákazky na poskytnutie služby: „Čistenie kanalizácie 2018“.   

Viac podrobností v prílohách oznamu.


 
 

Výzva na predkladanie ponúk – „Odber a analýza vzoriek pitnej vody“Vytlačiť
 

Obstarávateľ Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, vyzýva na  predloženie ponuky v zadávaní zákazky na poskytnutie služby: „Odber a analýza vzoriek pitnej vody“.

Viac informácií v prílohe tohto oznamu.


 
 

Ukončené obstarávania

Výzva na predkladanie ponúk – „Rozšírenie systému stáleho merania prietokov“Vytlačiť
 

Obstarávateľ Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, v zastúpení konateľom spoločnosti Mgr. Tomášom Borovským  vyzýva na  predloženie ponuky na dodávku tovarov pre zákazku „Rozšírenie systému stáleho merania prietokov““.

Viac podrobností v prílohe tohto oznamu.


 
 

Výzva na predkladanie ponúk –„Servis čerpadiel a čerpacej techniky“Vytlačiť
 

Obstarávateľ Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, v zastúpení konateľom spoločnosti Mgr. Tomášom Borovským  vyzýva na  predloženie ponuky v zadávaní zákazky na dodávku tovarov a služieb pre zákazku „Servis čerpadiel a  čerpacej techniky VK“.

Viac podrobnosí v prílohe tohto oznamu.


 
 

Výzva na predkladanie ponúk – „Rozšírenie systému stáleho akustického merania vodovodnej siete“Vytlačiť
 

Obstarávateľ Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, v zastúpení konateľom spoločnosti Mgr. Tomášom Borovským  vyzýva na  predloženie ponuky na dodávku tovarov pre zákazku „Rozšírenie systému stáleho akustického merania vodovodnej siete“.

Viac podrobností v príloho tohto oznamu.


 
 

Výzva na predkladanie ponúk – “Dodávkové vozidlo do 3500 kg (Furgon)“ Vytlačiť
 

Obstarávateľ Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, vyzýva  na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na dodanie tovaru “ “Dodávkové vozidlo do 3500 kg (Furgon)“.

Viac podrobností v prílohách tohto oznamu


 
 

Výzva na predkladanie ponúk –„Navŕtavacia sada“Vytlačiť
 

Spoločnosť Vodárenské a technické služby, s.r.o., so sídlom Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec,
IČO: 36255556, vyzýva na predloženie ponuky na dodávku tovaru „Navŕtavacia sada“.
 

Viac podrobností v prílohách tohto oznamu.


 
 

Výzva na predkladanie ponúk – “Rýpadlo - nakladač s príslušenstvom“Vytlačiť
 

Obstarávateľ Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, vyzýva 
na  predloženie  ponuky  v zadávaní  zákazky  na  dodanie  tovaru  “Rýpadlo  -  nakladač 
s príslušenstvom“

Viac podrobností v prílohách tohto oznamu.

Prílohy obsahujú aj odpoveď obstarávateľa na dopyt uchádzača a úpravy parametrov technickej špecifikácie.


 
 

Výzva na predkladanie ponúk – “Cisterna na pitnú vodu“ Vytlačiť
 

Verejný obstarávateľ Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, vyzýva
na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na dodanie tovaru “Cisterna na pitnú vodu“.

Viac podrobností v prílohe tohto oznamu.


 
 

Výzva na predkladanie ponúk – „Pažiaci box“Vytlačiť
 

Obstarávateľ Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, v zastúpení konateľom spoločnosti Mgr. Tomášom Borovským  vyzýva na  predloženie ponuky v zadávaní zákazky na dodávku tovarov pre zákazku „Pažiaci box“.
Viac podrobností v prílohách tohto oznamu.

Prílohy obsahujú úpravu parametrov technickej špecifikácie.


 
 

Výzva na predkladanie ponúk - „Magnetický lokátor“Vytlačiť
 

Obstarávateľ Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, v zastúpení konateľom spoločnosti Mgr. Tomášom Borovským  vyzýva na  predloženie ponuky v zadávaní zákazky na dodávku tovarov pre zákazku „Magnetický lokátor““.
Viac podrobností v prílohe tohto oznamu.


 
 

Výzva na predkladanie ponúk - „Lokátor inžinierskych sietí“Vytlačiť
 

Obstarávateľ Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, v zastúpení konateľom spoločnosti Mgr. Tomášom Borovským  vyzýva na  predloženie ponuky v zadávaní zákazky na dodávku tovarov pre zákazku „Lokátor inžinierskych sietí“.

Viac podrobností v prílohe tohto oznamu.


 
 

Výzva na predkladanie ponúk - “Digitálny kamerový systém, zabezpečovací systém a dochádzkový systém“ Vytlačiť
 

Verejný obstarávateľ Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, vyzýva
na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na dodanie tovaru a s ním súvisiacich prác “Digitálny kamerový systém, zabezpečovací systém a dochádzkový systém“ .

Viac podrobností v prílohe tohto oznamu.


 
 

Výzva na predkladanie ponúk - „Píla na rezanie častí komunikácii“Vytlačiť
 

Spoločnosť Vodárenské  a technické  služby,  s.r.o.,  so  sídlom  Šafárikova  30,  920  01  Hlohovec, 
v zastúpení  konateľom  spoločnosti  Mgr.  Tomášom  Borovským   vyzýva  na  predloženie  ponuky na dodávku tovaru „Píla na rezanie častí komunikácii“.

Viac podrobností v prílohe tohto oznamu.


 
 

Výzva na predkladanie ponúk - „Domové vodomery a príslušenstvo“.Vytlačiť
 

Obstarávateľ Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, v zastúpení konateľom spoločnosti Mgr. Tomášom Borovským  vyzýva na  predloženie ponuky v zadávaní zákazky na dodávku tovarov pre zákazku „Domové vodomery a príslušenstvo“.

Viac podrobností v prílohe tohto oznamu.


 
 

Výzva na predkladanie ponúk – „Cisterna na pitnú vodu - Zrušená súťaž“Vytlačiť
 

Obstarávateľ Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, v zastúpení konateľom spoločnosti Mgr. Tomášom Borovským  vyzýva na  predloženie ponuky v zadávaní zákazky na dodávku tovarov pre zákazku „Cisterna na pitnú vodu“.

Viac podrobností v prílohe tohto oznamu.


 
 

Výzva na predkladanie ponúk – „Cisterna na pitnú vodu - Zrušená súťaž“Vytlačiť
 

Obstarávateľ  Vodárenské  a technické  služby,  s.r.o.,  Šafárikova  30,  920  01  Hlohovec,  v zastúpení konateľom spoločnosti Mgr. Tomášom Borovským vyzýva na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na dodávku tovarov pre zákazku „Cisterna na pitnú vodu“.

Viac podrobností v prílohe tohto oznamu.


 
 

Výzva na predkladanie ponúk – „Pažiaci box - Zrušená súťaž“ Vytlačiť
 

Obstarávateľ Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, v  zastúpení
konateľom spoločnosti Mgr. Tomášom Borovským vyzýva na predloženie ponuky v  zadávaní zákazky na dodávku tovarov pre zákazku „Pažiaci box“.

Viac podrobností v prílohe tohto oznamu.


 
 

Výzva na predkladanie ponúk – „ASRTP – automatizovaný systém riadenia technologických procesov“Vytlačiť
 

Obstarávateľ Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, v  zastúpení
konateľom spoločnosti Mgr. Tomášom Borovským vyzýva na predloženie ponuky v  zadávaní zákazky na dodanie tovaru a s ním súvisiacich prác „ASRTP – automatizovaný systém riadenia technologických procesov“.

Prílohy obsahujú aj odpoveď obstarávateľa na dopyt uchádzačov.


 
 

Výzva na predkladanie ponúk – „Stále akustické meranie vodovodnej siete“Vytlačiť
 

Obstarávateľ Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, v  zastúpení
konateľom spoločnosti Mgr. Tomášom Borovským vyzýva na predloženie ponuky v  zadávaní zákazky na dodávku tovarov pre zákazku „Stále akustické meranie vodovodnej siete“.

Viac podrobností v prílohe tohto oznamu.


 
 

Výzva na predkladanie ponúk – „Systém stáleho merania prietokov“ Vytlačiť
 

Obstarávateľ Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, v  zastúpení
konateľom spoločnosti Mgr. Tomášom Borovským vyzýva na predloženie ponuky v  zadávaní zákazky na dodávku tovarov pre zákazku „Systém stáleho merania prietokov“.

Viac podrobností v prílohe tohto oznamu.


 
 

Výzva na predkladanie ponúk – „Výmena časti rozvádzača a systém riadenia ATS Vinohradská“Vytlačiť
 

Obstarávateľ Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, v zastúpení konateľom spoločnosti Mgr. Tomášom Borovským vyzýva na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na uskutočnenie prác „Výmena časti rozvádzača a systém riadenia ATS Vinohradská“

Prílohy obsahujú aj odpoveď obstarávateľa na dopyt uchádzačov.


 
 

Výzva na predkladanie ponúk – „Čistenie kanalizácie v meste Hlohovec“Vytlačiť
 

Obstarávateľ Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, v zastúpení konateľom spoločnosti Mgr. Tomášom Borovským vyzýva na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na poskytnutie služby: „Čistenie kanalizácie v meste Hlohovec“.

Prílohy obsahujú aj odpoveď obstarávateľa na dopyt uchádzača.

 


 
 

Výzva na predkladanie ponúk – „Čistenie kanalizácie v meste Hlohovec“ – Zrušená súťažVytlačiť
 

Obstarávateľ Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, v zastúpení konateľom spoločnosti Mgr. Tomášom Borovským vyzýva na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na poskytnutie služby: „Čistenie kanalizácie v meste Hlohovec“.

Viac podrobností v prílohe tohto oznamu.


 
 

Výzva na predkladanie ponúk – „Vzorkovanie pitnej a odpadovej vody“ Vytlačiť
 

Obstarávateľ Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, v zastúpení konateľom spoločnosti Mgr. Tomášom Borovským vyzýva na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na poskytnutie služby: „Vzorkovanie pitnej a odpadovej vody“.

Viac podrobností v prílohe tohto oznamu.


 
 

Výzva na predkladanie ponúk – „Obnova opevnenia na výustnom objekte z OK Ul. Pod Beranom“ Vytlačiť
 

Obstarávateľ Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, v zastúpení konateľom spoločnosti Mgr. Tomášom Borovským vyzýva na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác: „Obnova opevnenia na výustnom objekte z OK Ul. Pod Beranom“.

Viac podrobností v prílohe tohto oznamu.


 
 

Výzva na predkladanie ponúk ATS Kamenná hora - rekonštrukcia objektov Vytlačiť
 

Obstarávateľ Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, v zastúpení konateľom spoločnosti Mgr. Tomášom Borovským vyzýva na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác: „ATS Kamenná hora – rekonštrukcia objektov“

Viac podrobností v prílohe tohto oznamu.


 
 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
webmaster3428017

Úvodná stránka